Contacta’ns: +34 665 16 69 40 crearcomu@crearcomu.org
Estimular el desenvolupament de les persones a través de la comunicació en les seves diferents formes d’expressió (oral, corporal i escrita)
Impulsar el desenvolupament dels nens, nenes i adults promovent oportunitats per a la comunicació i la convivència
Promoure el desenvolupament dels nens i nenes, fent especial èmfasi en aquells que es troben en situació de vulnerabilitat, a través de la comunicació, els llenguatges expressius i l’art

Nens, nenes i joves han participat en els nostres tallers

Tallers entre 2018 i 2019 per a nens, nenes i joves

Centres educatius i jardins d'infància en els quals hem realitzat activitats

Projectes actius de recerca acció en art, cos i comunicació